terug

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst Hamelin b.v. ten aanzien van de website www.hamelin.nl ('”de website”) op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van Hamelin b.v.. Het is niet toegestaan om de website/nieuwsbrief of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hamelin b.v.

Ondanks de constante zorg en aandacht die Hamelin b.v. aan de samenstelling van de website/nieuwsbrief besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website/in de nieuwsbrief wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Hamelin b.v. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, heeft Hamelin b.v. echter geen invloed op informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via het internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links op de website/in de nieuwsbrief leiden naar websites buiten het domein van Hamelin b.v., welke geen eigendom zijn van Hamelin b.v., maar zijn louter ter infromatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. Hoewel Hamelin b.v. uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, heeft zij geen invloed op de inhoud en het functioneren daarvan, noch op de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.